We've set your delivery country to be United States and your language in 简体中文. Change Settings
现在订阅便会得到首单九折优惠 查看更多
消费满 USD 250 包邮。不适用于部分产品。详情见此。
HBX 应用程式限定
获取独家优惠,抢先享受最新发售商品及更多服务
Get

New Balance

New Balance在1900年代初崛起成为世界领先的运动品牌之一,以在美国制造运动鞋而自豪。其技术和生产方法确保品牌维持最佳性能,并为每位运动员提供出色的鞋类和服装。

New Balance在1900年代初崛起成为世界领先的运动品牌之一,以在美国制造运动鞋而自豪。其技术和生产方法确保品牌维持最佳性能,并为每位运动员提供出色的鞋类和服装。
Read More
  • 1 (current)
New Balance 327
USD 103.00
New Balance M990GR2
USD 245.00
New Balance MS327PBA
USD 115.00
New Balance MS327PBB
USD 116.00
New Balance MR530UNI
USD 97.00
New Balance MR530USX
USD 97.00
New Balance M990nv2
USD 245.00
New Balance SDL750TK
USD 84.00
New Balance M1300CLS
USD 245.00
New Balance 990
USD 245.00
New Balance M992NC
USD 245.00
New Balance MS327SD
USD 103.00
New Balance MS327TC
USD 103.00
New Balance CM996BR
USD 116.00
New Balance 57/40
USD 129.00
New Balance MSXRCTCB Picture
New Balance MSXRCTCB
USD 102.00
New Balance M991GRB
USD 245.00
New Balance M991KT
USD 232.00
New Balance M1500GNB Picture
New Balance M1500GNB
USD 232.00
New Balance 992
USD 245.00
New Balance M990GL5
USD 245.00
New Balance M57/40la
USD 129.00
New Balance M57/40lb
USD 129.00
New Balance 530
USD 97.00
New Balance M990NV5
USD 245.00
New Balance PROCTCCG
USD 84.00
New Balance 992
USD 245.00
New Balance 996
USD 115.00
New Balance CM996CBA
USD 127.00
New Balance CM996BG
USD 115.00
New Balance 997H
USD 102.00
New Balance MX608 Sneaker
USD 42.00