STACKSTO ON BAQUET Placeholder Image
F.C. Real Bristol

STACKSTO ON BAQUET

货品详情

商品介绍
 • F.C. Real Bristol

 • Stacksto Baquet

 • 立方体

 • 可堆叠的设计

 • 带盖

 • 侧把手细节

 • 侧面 “F.C.R.B.” 品牌标识

 • 内部刻度压印细节

 • 颜色:黑色

 • 材质:聚乙烯

 • 更多 家具, 生活家品生活

货品编号: 891211
尺寸

尺寸参考:

 • 37 x 36.5 厘米
关于退货

如欲了解更多退货细则,请按此