Canada Goose

Canada Goose是一家加拿大多伦多品牌,成立于1957年。该品牌以标志性的红色,白色和蓝色圆形徽标而闻名。 Canada Goose 生产各种高质量的夹克,派克大衣,针织品和其他适合冬季或极端天气穿着的配饰 。作为全球领先的奢华服装制造商之一,Canada Goose 经常与众多品牌合作,当中包括 Opening Ceremony, Vetements 和 Henry Poole等。