We've set your delivery country to be United States and your language in 简体中文. Change Settings
现在订阅便会得到首单九折优惠 查看更多
感恩节优惠: 指定正价货品7折 - 使用优惠码 TGS30 購物。 查看更多
消费满 USD 250 包邮。不适用于部分产品。详情见此。

Asics

在1949年,鬼冢喜八郎先生在位于日本神户的家生产篮球鞋,因而创立了运动鞋公司(鬼冢有限公司)。于1977年,他根据著名的拉丁语字句“Anima Sana In Corpore Sano”为公司选择了ASICS的名称,翻译时表达了古老的理想:“健全体内的健全思想”。然而,ASICS就是拉丁字句的首字母缩写;品牌更建于健康快乐的生活方式以及促进整体健康和健身的理念上。

在1949年,鬼冢喜八郎先生在位于日本神户的家生产篮球鞋,因而创立了运动鞋公司(鬼冢有限公司)。于1977年,他根据著名的拉丁语字句“Anima Sana In Corpore Sano”为公司选择了ASICS的名称,翻译时表达了古老的理想:“健全体内的健全思想”。然而,ASICS就是拉丁字句的首字母缩写;品牌更建于健康快乐的生活方式以及促进整体健康和健身的理念上。
Read More
Asics GEL-NANDI 360
USD 150.00
Asics GEL-NANDI
USD 100.00
Asics GEL-LYTE III OG
USD 110.00
Asics GEL-KYRIOS
USD 135.00
Asics GEL-KYRIOS
USD 135.00
Asics GEL-PTG
USD 99.00
Asics Gel-Kayano 5 OG
USD 125.00
Asics Gel-Nandi 360
USD 150.00
Asics GEL-LYTE III OG
USD 110.00
Asics Gel-Nandi 360
USD 153.00
Asics Asics x YMC Tarther OG
USD 96.80
Asics Gel-Kayano 5 360
USD 116.00
Asics Gel-Nandi 360
USD 116.00
Asics Asics x Affix Gel-Noosa TRI 12
USD 126.40
Asics Gel-Kayano 5 OG
USD 87.50
Asics Gel-Kayano 5 OG
USD 94.50
Asics Asics x Affix Gel-Noosa TRI 12
USD 110.60
Asics Gel-Kinsei OG
USD 127.40
Asics Gel-Mai
USD 62.40
Asics Gel-Kayano 5 OG
USD 69.83
Asics Asics x YMC Tarther OG
USD 72.60
Asics Gel-Diablo
USD 75.00
Asics Gel-Nandi 360
USD 84.60
Asics Gel-Kayano 5 360
USD 91.88
Asics Asics x GmbH Gel-Nandi 360
USD 111.00
Asics Gelsaga 180
USD 52.07
Asics Gel-Mai
USD 52.00
Asics Gelsaga 180
USD 52.00
Asics Gel-PTG MT
USD 54.52
Asics Gel-Kayano 5 OG
USD 60.50
Asics Asics x atmos GEL-PTG MT
USD 61.00
Asics Gel-Kayano 5 OG
USD 62.50
Asics Gel Kayano 5 OG Sneaker
USD 64.50
Asics Gel-Kayano 5 OG
USD 64.50
Asics Gel-Nimbus 21 SPS
USD 85.00
Asics Gel-Lyte V Sanze Knit
USD 87.50
Asics Gel-Lyte V Sanze Knit
USD 85.43