GUCCI GG LOGO ZIPAROUND SMALL POUCH Placeholder Image
Gucci

GUCCI GG LOGO ZIPAROUND SMALL POUCH

货品详情

商品介绍
 • Gucci

 • Gucci Monogram Zip-around Small Pouch

 • 拉链开合

 • 通体 Gucci 花押字图案

 • 银色贴片

 • 五个卡槽

 • 两个硬币隔层

 • 物品状况优良

 • 颜色:棕色

 • 状态等级:优良

 • 更多 钱包饰品配件

货品编号: 883673
尺寸

参考尺寸:

 • 高度:8 厘米
 • 宽度:11 厘米
关于退货

如欲了解更多退货细则,请按此