Round Bucket Hat Placeholder Image
Human Made

Round Bucket Hat

货品详情

商品介绍
 • Human Made

 • Round Bucket Hat

 • 圆形渔夫帽

 • 圆形帽冠

 • 帽簷标志印花

 • 后峰可以翻起,成为扣式帽簷

 • 颜色:蓝色

 • 材质:100% 棉

 • 更多 渔夫帽, 帽子饰品配件

货品编号: 310074
尺寸

参考尺寸:

 • 中码
 • 帽沿宽度:6.5 厘米
 • 冠高:16 厘米
 • 周长:56 厘米

 • 大码
 • 帽沿宽度:6.5 厘米
 • 冠高:16 厘米
 • 周长:58 厘米
关于退货

如欲了解更多退货细则,请按此