ZCWO x Luaiso Lopez The Stormtourist Placeholder Image
Zcwo

ZCWO x Luaiso Lopez The Stormtourist

货品详情

商品介绍
  • Zcwo

  • ZCWO x Luaiso Lopez The Stormtourist

  • ZCWO x Luaiso Lopez 合作系列

  • Luaiso Lopez:巴塞罗那插画家和艺术玩具设计师

  • 颜色:多色

  • 材质:PVC、乙烯基

  • 更多 玩具, 收藏品生活

货品编号: 890569
尺寸

参考尺寸:

  • 高度:25 厘米
关于退货

如欲了解更多退货细则,请按此