Mojito Lip Balm Placeholder Image
Malin + Goetz

Mojito Lip Balm

货品详情

商品介绍
  • Malin + Goetz

  • Mojito Lip Balm

  • 有效帮助滋润干燥唇部肌肤

  • 快速吸收、不易转移、不需要持续重新叠涂

  • 标志性mojito香味

  • 纯素产品

  • 零残忍

  • 10毫升

  • 颜色:不适用

  • 更多 面部护理, 身体护理生活

货品编号: 877543
关于退货

如欲了解更多退货细则,请按此