We've set your delivery country to be United States and your language in 简体中文. Change Settings
现在订阅便会得到首单九折优惠 查看更多
网络星期一优惠: 购物满美金 200 可享用免运优惠 - 使用优惠码: FSA200 查看更多
消费满 USD 250 包邮。不适用于部分产品。详情见此。
Converse

Star Player 2V

USD 21.00 USD 39.00 21 40% Off

货品详情

商品介绍

货品编号:238414

尺吋

US (K) UK EU CM
2 2 18 10
3 3 19 11
4 4 20 11.5
5 5 21 12.5
6 6 22 13
7 7 23 14
8 8 24 15
9 9 25 15.5
10 10 26 16.5
11 10.5 28 17
12 11.5 29 18
13 12.5 31 19

尺寸数据仅供参考

如欲了解更多退货细则,请 按此.