MOSCHINO STRIPED BLAZER & PANTS SET Placeholder Image
MOSCHINO

MOSCHINO STRIPED BLAZER & PANTS SET

货品详情

商品介绍
 • MOSCHINO

 • Moschino Striped Blazer

 • 二手商品

 • 缺口领

 • 钮扣开合

 • 长袖

 • 模拟胸袋乙个; 模拟前袋两个

 • 前袋刺绣标语“WAITER THERE'S A FLY IN MY SUIT”

 • 银色金属配件,领口有苍蝇硬件装饰

 • 直身下襬

 • 全衣条纹图案

 • 裤子:

 • 拉链门襟

 • 侧袋两个

 • 直腿

 • 开叉下襬

 • 全裤条纹图案

 • 物品状况良好,有老化迹象

 • 颜色:灰色

 • 材质:100% 人造丝

 • 状态等级:良好

 • 更多 套裝服装

货品编号: 900625
尺寸

8

关于退货

如欲了解更多退货细则,请按此